Stille glansnummer i hovedet

Min krop er et meget komplekst system af viden og kreativitet – for at internalisere dette hjælper det at kunne forstå dette system lidt mere. Lad os starte dér, hvor der starter så meget: i hovedet.

Netværk af oplevelser

Et voksent menneskes hjerne er et utroligt tæt netværk med omkring 86 milliarder nerveceller. Det behandler vores sansninger, koordinerer vores adfærd og fungerer som lager til alle ydre og indre stimuli. Her registreres, sorteres og samles der helt fra starten af ​​vores eksistens alle oplevelser, sansninger og informationer. Det er vores livs dynamiske arkiv og intelligente kontrolcenter.

Levende viden

Hvert sekund er vi omgivet af utroligt mange stimuli – varme og kulde, lyde, lugte og billeder udefra såsom følelser og emotioner, velvære eller ubehag, spænding eller tilfredshed indefra. Enhver erfaring vi har oplevet ankommer i vores hjerne som et komplekst og mangesidet bundt af fornemmelser, der bearbejdes og gemmes der.

  • Informationsindsamling
    Sanseindtryk af ydre og indre stimuli

  • Informationsbehandling
    Vurdering og sammenligning med tidligere erfaringer

  • Informationsopbevaring
    Sammenkædning og opbevaring af informationerne

Først og fremmest vurderes og prioriteres de registrerede signaler, de ordnes og sorteres: kender vi allerede denne erfaring? Hvad passer den til, ligner eller modsiger den en anden erfaring? Oplevelsen sammenlignes med vores tidligere erfaringer, den kædes sammen med de allerede gemte informationer og arkiveres.


Denne proces skaber et levende videnssystem, der konstant tilpasser sig de nye informationer, der strømmer ind: det nødvendige fremhæves, det unødvendige sorteres længere og længere væk – indtil det formentligt helt forsvinder.

Friedrich Wilhelm Nietzsche
De største begivenheder er ikke vores højeste,
men vores mest stille timer.

Endelig ro

Biologisk set opstår en idé, når en gruppe nerveceller i vores hjerne fyrer sammen for første gang, dvs. de forbinder sig ved hjælp af elektriske impulser. I dette øjeblik føjer vi informationer sammen, der tidligere har været tilgængelige som enkeltdele, men uden link. For optimalt at kunne danne disse neuronale forbindelser og ligeledes teste usædvanlige kombinationer har vores hjerne frem for alt brug for en ting: ro.

Indre rækkefølge

Hvis vi tilstår os og vores system for lidt hvile, fører det simpelthen til en ophobning af informationer.


Hvis vi tilstår os og vores system for lidt hvile, fører det simpelthen til en ophobning af informationer. Der strømmer konstant nye stimuli og informationer ind i os, der skal vurderes, sorteres og forbindes intelligent. Behandlingen går i stå, vi føler os endelig irriterede og overvældede. I stedet for at tage kreative beslutninger, reagerer vi i form af impulsive handlinger og hidsige eller desperate snuptag-løsninger.

Den såkaldte kombinatoriske tænkning går først i gang, når ​​informationsindsamlingen reduceres: det kan ske mens vi sover, dagdrømmer eller udøver rutinemæssige aktiviteter såsom at tage et brusebad eller gå en tur. Denne indre ordensproces er absolut uundværlig for vores kreative processer og aktiviteter – trods alt bliver den ofte hverken forstået eller værdsat i vores kultur.

Denne afgørende del af det kreative arbejde sker stadig på det nærmeste tilfældigvis: på ferie, i weekenden eller under sygdom.

Arbejde anderledes

Hvis vi tager det du lige har læst alvorligt – hvad ville det betyde for vores arbejde, vores uddannelsessystem, for vores liv? Hvis vi antager, at et uundværligt skridt frem mod gode ideer og fornuftige løsninger ligger i stilhed – i drømme, i bevægelse, endda i søvn? Hvis vi forstår, at vores mest værdifulde værktøj til udvikling og forandring ofte ligger ubrugt, og at vi derved forhindrer og nægter de virkelig kreative processer i egentlig forstand i os?


Det ville betyde, at vi kunne skille os af med mange ting. Med meget, som vi kollektivt tror på, som vi har lært og levet indtil videre. Det ville betyde at nytænke og omdanne arbejde – nemlig meget mere holistisk og dybtgående end før.

For virkelig at lære at bruge dette naturlige potentiale er der behov for forandring – kulturelt, menneskeligt og økonomisk. Det sker ikke natten over, ikke storslået og pompøst, snarere stille, blidt og sagte. Måske er det her begyndelsen.

Tekst Martje Mehlert | Revision Julia Reverey | Billedrettigheder Carina Lange | Indhold baseret på Steven Johnson: Wo gute Ideen herkommen.