Læringsrum der fostrer kreativitet

Hvordan lære vi at navigere i stadig tiltagende kompleksitet og uvished? Som individer og kollektivet? Det er spørgsmål, som beskæftiger mange af os, især nu, efter et år med pandemi - og det er uafhængig af, hvordan vi lever eller hvad vi arbejder med.

I det her bidrag fortæller Edda Kruse Rosset, som har været med til at starte Kaospilot+ Berlin, hvordan Kaospiloterne bruger praksis, krop og intuition som udgangspunkt for læring og skabelse, og som en måde at nærme sig de spørgsmål og muligheder, der relatere sig til at navigere i uvished.


Læringsrum for krop og intuition

Siden Kaospiloterne begyndte i 1991, har de haft en forsåelse for, at læring kommer af erfaringer. Derfor er det at arbejde med sin krop på forskellige måder integrerede i alle dele af uddannelsen. Ved at mærke forskellige situationer på egen krop muliggøres individuel transformation. 

Praksis og udforskningen af personlige rutiner, af oplevelser og det vi erfarer, at føle og lytte til hvad fungerer – gentage det som beriger, forandre det som stå i vejen – det bliver de studerende regelmæssigt inviteret til. Det er en forudsætning for at kunne praktisere en sund og vedvarende levevis, også efter uddannelsens afslutningen.

I vores læringsrum er det praksis, at alle er medansvarlig for den individuel og kollektiv læringsrum- og læringsprocess, for projekterne og samarbejdet, som vi er en del af. Med dette ansvar, styrkes individets evnen til at være i samtale og i relation med vores medmennesker og omverden. Samtidig styrkes individets evne til at handle, til at tage ordet, når forandring er krævet og ønsket – det styrker deres bevidsthed om deres handlemuligheder. Det er grundlæggende eksperimentel i udannelses landskab og findes desværre for sjældent.


Teori OG praksis

Vores læringsrum er handlingsorienteret (praksis – refleksion – teori) og projekt baseret.
Eksternt input er givet i interaktiv Workshop formater af praktiserende fra forskellige discipliner. I kombination med skabelse af individuel læringsforløb og projektarbejde i grupper, former det udgangspunktet for et eksperimentelt læringsrum. Eksperimentering som princip stå i centrum, det handler altid om at prøve noget af, enden nye metoder eller at udforske ens egne grænser og kapaciteter.

Kaospiloternes helheds orientered læringsmetode indeholder tre lær-modi:

KNOWING (konceptuel & teoretisk viden)
DOING (metodologisk & praktisk viden)
BEING (fænomenologisk & erfaringsbaseret viden)

I andre pædagogiske kontekster er det trio også kendte som ‚hoved, hjerte og hånd‘. Hos Kaospiloterne taler vi også om embodied leadership. Kaospiloter lærer også, at tale om (mave-)fornemmelser og behov, fordi de, i kombination med alle de andre informationer vi har tilgængelig (teori, projektplaner, kontekstviden etc.) er essentielle ingredienser i individuel forvandling, såvelsom som for transformativ samarbejde. Det øver vi blandt andet med konceptet af ikke-voldelig kommunikation - såvel som med at udforske det som intuition er og hvordan vi styrker den, lytter og handler fra den.


Min livskontekst som læringssted

Ved siden af et fokus på projekt, process og forretningsudvikling, spiller personlig og fagpersonlig udvikling en vigtig rolle. 

Meningsfuld og selvstyret læring er noget som mennesker kan hele deres liv. Derfor sætter vi gang i at vække den lærende, til at skabe deres egen vedvarende og holistiske læringsvej, som kan blive brugt og anvendt ud over uddannelsen.
Den praksis hedder ‚Enterprising Leadership Practice‘ på Kaospiloterne. 


Med det bliver forskellige spørgsmål relevante – dem, som er rettet udad og handler om vores ønskede rolle inden for samfundets forandringsprocesser, og dem, hvor blikket er rettet indenfor – hvordan kan vi helt personligt blive mere tilfredse og komme tættere på den ønskede version af os selv. Kaospiloternes praksis handler om at sætte de spørgsmål i relation: Hvordan kan mine ønsker om positiv forandring forenes med min livstil? Hvordan kan jeg se mit skabelse holistisk og hvordan øver jeg mig til at komme derhen? Hvad er særligt med min personlig livskontekst og hvordan stå den i sammenhang med den unik kontekst jeg bevæger mig i (omverden, sociale og økonomiske strukturer etc.)?

Ikke senere end når emner som systemisk forandring og kompleksitet kommer op, er en voksende forståelse for, at vi selv, i vores egne kroppe, også altid er del af systemet og del af forandringen meget relevant. Det er tit et transformativ aha-øjeblik for udøvere – siden virkelig systemisk forandring altid kraver en indre forandring.


Vi tager os selv med alle steder hen

Når vi inviterer krop, sind og intellekt til at være i relation til hinanden og i helhed med vores udvikling, så kan vi være til stede som mennesker med alle vores facetter. Også i de mest forskellige livskontekster.

Også hvis det kan være trættende, hele tiden at være bevidst om potentialet af ens egen indre forandring, er det at tage praksis, krop og intuition som fundamentet for læring og skabelse, enestående.

At udvikle en personlig praksis, som danner vores bevidsthed og accept til at se at vores kroppe og sind er mystiske og noget som til dels altid vil forblive ukendte for os – at have en praksis omkring det, understøtter os måske når vi igen bliver overrasket af vores egen kompleksitet, ja aldeles overvældet af den. Og maske gør denne praksis det nogle dage letter for os at velkomme den vanvittige kompleksitet og det ukendte venligt og åbent.


Edda Kruse Rosset er med til at starte Kaospilot+ Berlin:
„Samarbejde, at skabe og leve sammen, ligesom at skabe systemisk samfundsforandring igennem alternativ uddannelse: det er vigtig for mig. Jeg er også Yogainstruktør og mener, at vi med bevidsthed skal se på vores rutiner og liv, for virkelig at kunne leve den forandring vi gerne vil se omkring os.“

Mere om Kaospiloterne i Aarhus her og Kaospilot+ Berlin her.


Tekst + Oversættelse Edda Kruse Rosset | Redigering + Illustration Tsitsi Roland