Intuitivt defineret

Jeg prøver at forklare noget med ratioen her, der hidtil ikke er blevet forstået rationelt. Jeg vil med videnskabens mentale argumenter overbevise dig om, at vores viden går ud over det mentale. Jeg tager dig med på det usikre område af intuitiv kreativitet.

Simpelthen uforklarlig

Kreativitet, intuition, bevidsthed og underbevidsthed, kreativt flow og heureka-øjeblikket: Jeg kaster rundt med termer, der ikke er klart defineret alle sammen. Ifølge Egon Freitags ”Lexikon der Kreativität“ findes der inden for kreativitetsforskningen i øjeblikket over 400 forskellige forsøg på at forklare ordet kreativitet med omkring 645 betydninger. Psykolog og kreativitetsforsker Dr. Siegfried Preiser pointerede det allerede i 1986: ”En entydig, præcis definition af kreativitet viser sig at være umulig.” Nå, måske er der heller ikke behov for den.

I går, i dag og i morgen

Vi er et meget rationelt præget samfund, vores forstand og logik er vores værktøjer og fortrolige. Følelser og fornemmelser, især de ubehagelige, opfattes ofte som forhindringer og forstyrrelser, og vi er langt fra at bruge deres potentiale som en intelligent kilde til viden.


Nu kommer vores ratio til et punkt, hvor den bliver nødt til at sætte spørgsmålstegn ved sig selv. Videnskaben bringer viden for dagen, der kræver nytænkning og forandring af dens grundliggende dogmer og principper – og ikke mindst af dém i vores samfund.

Hvis vi indlader os på denne udfordring, slutter forstandens æra. Det betyder ikke, at vi burde falde tilbage i præ-rationel adfærd og tro. Det betyder snarere at integrere før’et i nu’et – og forbinde dem til noget nyt. Dette kræver en tilbagevenden til gammel viden, den fysiske og emotionelle intelligens i os såsom dens integration i den for tiden dominante mentale viden. Det er først igennem resonansen mellem krop, følelser og forstand, at helheden af vores evner og vores fulde potentiale udfoldes.

Virkelig nyt

Når vi opdager denne kreative kilde, kan noget nyt opstå indefra. Indtil da vil alt nyt forblive rimelig gammeldags efter min mening. Vi prøver at forme fremtiden ud af rester fra i går, og de resulterende forandringer viser sig nødvendigvis at være konstruerede masker og tomme skaller. New-work-bevægelsen, udviklingen af en bæredygtig og sund verden – samt hver og en af os – lider af disse illusioner. Jeg siger ikke: alt er forkert, jeg siger bare: Det er på tide til et dybere, sandere ”ny”. Vi er modne for en visere, mere holistisk kreativitet.

Selv defineret

Rationelt set betyder intuitiv kreativitet for mig det at bruge alle tre videns- og kommunikationskanaler: vores mentale, emotionelle og sensoriske intelligens. Gør vi det, betyder det dog meget mere. Det indebærer at føle ens egen forbindelse med helheden og tage det som udgangspunkt for sin adfærd. Ikke at underkaste sig en imaginær orden, men at følge livets naturlige orden. ”Hvad tror eller forventer jeg kommer der nu?” bliver til ”Hvad skal der egentlig gøres lige nu?”. Der er noget dybt oprigtigt, autentisk og modigt ved denne kreative handling – og den er samtidig baseret på ens viden om, at man ikke er et uafhængigt unikum, men snarere en del af en altomfattende enhed.

Det at lytte

For at kunne agere som en del af denne helhed og finde vores plads i det, er det især én evne, der er til stor gavn: det at lytte. Den forstås ofte som trældom over for en ekstern instans (Gud, guru, mester osv.) og bliver desværre også instrumentaliseret. Men den udspringer efter min mening af den naturlige evne til at kunne lytte til os selv og til livet. Eksterne impulser kan være ekstremt værdifulde og motiverende – så længe de viser os vejen til selvansvar i stedet for afhængighed. Alt vi leder efter, har længe været inde i os. Måske bare lidt skjult og nedgravet.

Tekst Martje Mehlert | Revision Julia Reverey | Illustration Katja Reimers | frit baseret på Egon Freitag: Lexikon der Kreativität