Bevidstheden i dialog

Vores emotionelle og sensoriske intelligens agerer stort set ubemærket og ubevidst. De masser af information, som den nærer sig ved, ligger et sted, der faktisk ikke er et sted, og som alligevel spiller en afgørende rolle for begyndelsen af ​​vores rejse: i vores underbevidsthed.

Ovenpå og nedenunder

Allerede her støder vi på to af de tilsyneladende udefinerbare udtryk: det bevidste og det underbevidste. Lad os alligevel prøve på en fortolkning.


For mig repræsenterer det første forstanden, hvis processer vi iagttager bevidst, og hvor den information, vi har brug for lige nu, er lagret. Her bor vores logiske og aktive tænkning.

Det andet udtryk, det under- eller ubevidste, beskriver efter min mening alle processer i os, der ikke kører bevidst. Det betyder, at vi ikke registrerer dem, men de foregår alligevel og styrer os.

Informationerne gemt i underbevidstheden ligger til dels lige under overfladen (og derfor inden for rækkevidde for vores bevidsthed), men delvis er det næppe muligt eller meget vanskeligt for os at hente dem. Her findes alle oplysninger, der ville overstige forstandens kapacitet og der ikke er i brug lige nu.


Disse to systemer indgår i en harmonisk symbiose. Hvis vi altså lader dem.

Fiske ved lavvande

Kreativitet betyder – ud fra et neuralt perspektiv – helt enkelt det at skabe noget nyt ud fra det, der allerede eksisterer: mange gamle dele afføder en ny helhed.


I videnskabelig forstand er en idé altid en ny kombination af informationer. Når jeg taler om information, mener jeg enhver erfaring, al viden, enhver følelse, enhver fornemmelse, hvert øjeblik i vores liv (og til dels vores forfædres).

Jeg mener, at ideer opstår som en direkte følge af vores liv, de er en afbildning af os selv – og informationerne er deres biologiske materiale.

Følgeligt er det frem for alt informationskilden vi benytter os af, der er afgørende for vores kreative arbejde.
Og der fisker vi for det meste i forholdsvis lavt vand.

Pegefinger møder frisprog

Hvis vi nu betragter information som idé-materiale, ville underbevidstheden være vores livs propfulde lagerrum, mens forstanden kun agerer ud fra af en lille samling af informationer, der er tilgængelig for den. Forstandens kapacitet til at behandle information er ringe, underbevidsthedens er dog enorm.

DEN ENES SVAGHED ER DEN ANDENS STYRKE:

Forstanden arbejder kun med få informationer, dog til gengæld meget omhyggeligt, præcist og kritisk. Underbevidstheden benytter sig af et enormt væld af oplysninger, men agerer meget mere ugenert, vildere og mere risikovilligt.


LAD OS FORESTILLE OS DE TO:

forstanden med en udstrakt pegefinger og et særligt skarpt, kritisk blik i et ryddeligt, overskueligt kontor. Den arbejder eksakt, pålideligt og nøjagtigt.

Vores underbevidsthed bor til gengæld i et rodet eksperimentelt laboratorie med hele molevitten, proppet med diverse papkasser og æsker, der indeholder alt vi nogensinde har oplevet.

Den graver og søger, den snuser og roder, den samler og sprænger. Det er her, kreative løsninger opstår, det er her, vi opfinder og udvikler, og det er her alle andele i os har ordet. Under disse kælderhvælvinger hersker anarki, et myldrende virvar og kreativt frisprog.


Hvis vi bringer de to sammen i en respektfuld, konstruktiv dialog, kan vi nå kreative toppræstationer.

I dialog

Desværre sker det stadig meget sjældent. Vi har ikke lært at håndtere vores impulsive eksperimentelle laboratorie. Vi kigger sjældent ind i det, vi undgår det ubehagelige kaos og prøver så hurtigt og effektivt som muligt at undertrykke og berolige de impulser, der trænger ud derfra.

Forstanden er et sikkert terræn – overskueligt, ryddeligt, klart. Men hvis vi læner os alt for meget tilbage, degenererer vi til kedelige dovendidrikker og kan stadig ikke forhindre, at hele det ryddelige hus af og til rystes af små eksplosioner gennem kælderklappen.

Lad os turde gå ned i kælderen og give udviklingens dynamiske spil tid og rum. Lad os drage ud på det vilde, legende og inspirerende felt af naturlig kreativitet.

Tekst Martje Mehlert | Revision Julia Reverey | Illustration Carina Lange | frit baseret på Anna Wise: Awakened Mind Training og Bas Kast: Wie der Kopf dem Bauch beim Denken hilft.