Den kreative proces

Skabe og give slip, gøre og ikke gøre noget. Disse to poler findes overalt i livet. Tilsvarende opstår der også i kreative processer skiftevis faser, hvor man er aktiv og produktiv i en tid og rolig i en anden tid, hvor man lader ting ske. Kun i deres interaktion udvikler vi vores kreative potentiale.

Cyklisk

I et forsøg på at skitsere den naturlige rytme af kreative udviklingsprocesser, ender jeg altid med en både enkel og meget kompleks model om oprindelse, liv og død – den evige livscyklus.


Overført til neurale processer kan man ligeledes kalde det: Indsamling, behandling og opbevaring af information. Jeg indsamler, jeg behandler og jeg konkluderer. Jeg synes, denne treklang rammer vores faser eller tilstande af kreativ aktivitet ret godt. De kombineres dog i en helt individuel rækkefølge, intensitet og varighed alt efter person, situation og spørgsmål.

Treklang

Denne proces kan foregå bevidst og målrettet, men også helt ubemærket og ubevidst. Det er nemlig sådan at både konfrontationen med et konkret spørgsmål og det at overkomme en ukendt udfordring eller efterklangen af et indre behov kræver en kreativ løsning og sætter vores udviklingsdrivkraft i gang. Denne drivkraft kører efter lignende principper i lille og stor skala og følger de naturlige udviklingscyklusser.

Nåh, lad os så kigge på vores egen, helt personlige treklang.

1. Indsamling

Den første fase er den nysgerrige og åbne fase præget af kreative cyklusser.
Her samler vi information og erfaring, vi undersøger og udforsker, vi sanser og åbner øjnene. Vi er nysgerrige, udadvendte og opmærksomme, og vi får den nødvendige viden fra medierne, fra diskussioner og interviews, fra observationer og eksperimenter.
Den information vi indsamler består af rationelt forståelig viden såvel som erfaring og oplevelser, følelser og fornemmelser.

En idé indeholder så meget mere end de data og fakta, der er synlige for os

– i starten er det et rimelig uoverskueligt konglomerat af informationer.

2. Behandling

Integrationen af information og kombinatorisk tænkning i vores hjerne sker i faser, hvor vi regenerer eller slapper af.
I denne tilsyneladende passive tilstand kan vores neuroner arbejde i fred og behandle de samlede oplysninger på en meningsfuld måde. Her handler det altså om at give slip på det hele. Ingen tankeloops, ingen grublen, intet hovedbrud –

sov på det og vis tillid til din eksperimenterende underbevidsthed.

3. Konklusion

Denne formentlig støvede fase er en yderst kreativ proces i vores krop – jeg bringer nyt til verden. Jeg befinder mig i en fokuseret og koncentreret tilstand og giver udtryk for mine indsamlede resultater – alt efter min profession og kompetence vil jeg tage noter, visualisere, koreografere, modellere eller skitsere dem. Jeg giver slip for gamle ideer, jeg forbinder dem til noget nyt, jeg prioriterer og sorterer dem.

Jeg høster frugten af mit arbejde, og på den måde når jeg frem til synlige resultater.

Ind og ud

Disse tre faser beskriver en rimelig rationel model. I virkeligheden kan de foregå langsomt efter hinanden, i springende og skiftende rækkefølge, i forskellig varighed og intensitet eller endda alle samtidigt. Ligesom i naturen findes der også i vores kreative processer lange cyklusser af oprindelse, liv og død samt korte rytmer ved indånding og udånding.

I vores resultatorienterede arbejdskultur glemmes det ofte at denne finale eksterne fremgang baserer på en foregående usynlig intern udvikling. Når vi lærer at genkende og værdsætte alle tre faser, kan vi virke og arbejde i harmoni med dem – i stedet for at stritte imod dem.

Tekst Martje Mehlert | Revision Julia Reverey | Illustration Carina Lange | Inspiration gennem design- og kreativitetsmodeller som Design Thinking og Double Diamond